Ďakujeme Vám, ktorí ste finančne podporili činnosť farnosti. Naďalej budeme všetkým vďační, ak tak urobíte vkladom na účet
SK22 0200 0000 0039 8547 3956 alebo použijete QR kód

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.