Nová farnosť

Farnosť Poprad – Juh vznikla 10. júla 2018 odčlenením z farnosti Poprad, ktorá bola najväčšou farnosťou v Spišskej diecéze. Hranicou medzi týmito dvoma farnosťami je cesta I. triedy I/18, ktorá prechádza celým územím mesta Poprad a oddeľuje sídliská na Juhu od ostatných častí mesta. Rozhodnutie o vzniku novej farnosti je v kompetencii diecézneho biskupa. K farnosti je pričlenená aj filiálka Kvetnica.

Centrom farnosti je kostol sv. Cyrila a Metoda, dostavaný v r. 1998, ktorý bol týmto povýšený do hodnosti farského kostola. Môžu sa tu vysluhovať už pravidelne krsty aj sviatosť birmovania, budú sa tu konať prvé sv. prijímania. Tiež niektoré odpustky sa dajú získať iba vo farských kostoloch. Sv. Cyril a Metod sú teda zároveň nebeskými patrónmi farnosti.

Dôvodom vzniku novej farnosti je, aby kňazi i aktívni laici boli bližšie k ostatným veriacim, aby takto všetci vytvárali spoločenstvo okolo farského kostola a aby bola zabezpečená lepšia pastoračná služba pre veriacich, čo pomôže k prehĺbeniu náboženského života ľudí, ktorí bývajú na sídliskách na Juhu v Poprade.