Sviatosť manželstva

Muž a žena, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva, musia v prvom rade aspoň pol roka dopredu a osobne zahlásiť svoj termín sobáša, a to počas úradných hodín (viď Kancelária).

Potom je treba spísať zápisnicu v dohodnutom čase v kancelárii CENTRA FARNOSTI aspoň tri mesiace pred sobášom.

Sobášna zápisnica môže byť spísaná len na základe civilnej žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vybavia na Matričnom úrade v Poprade. K tomu sú potrebné platné občianske preukazy a rodné listy (originály).

K sobášnej zápisnici potrebujeme krstné listy snúbencov, ktoré vydávajú farské úrady
v mieste ich krstu a ktoré ku dňu spísania zápisnice nesmú byť staršie ako tri mesiace. Aby mohlo byť uzavreté sviatostné manželstvo, snúbenci musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k sv. prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. V opačnom prípade sa cez našu farnosť vyžaduje povolenie diecézneho biskupa.

Snúbenci musia absolvovať prípravu formou, ktorá je uvedená na stránke www.domanzelstva.sk  – v našej diecéze sú tieto termíny (aj na plagáte dolu) – alebo inú podľa dohody pri zahlásení termínu sobáša.
Tu sú termíny večerných náuk pre rok 2024 (spolu treba absolvovať 5 tém). Konajú sa spolu aj pre farnosť Poprad – mesto, a to v Pastoračnom centre na Nábreží Jána Pavla II. 438/15 (pod bývalou budovou Katolíckej univerzity) v piatky o 19:30. Nie je potrebné sa na konkrétnu náuku vopred prihlásiť!

V Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade na Juhu sobášime každú sobotu, okrem adventu a pôstu, v časoch od 13.00h do 16.00h.