Sv. omše a spoveď

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh

Pondelok    6.45                               18.30
Utorok      6.45                               18.30
Streda    6.45                               18.30
Štvrtok    6.45                               18.30
Piatok      6.45                               18.30
Sobota     7.00                               17.00       
Nedeľa
  7.00            9.00          11.00 – PRE DETI                       15.00                    

Kvetnica

Nedeľa    10.00  

Pravidelné spovedanie

Pondelok:                  
Utorok:                            
Streda:                       
Štvrtok:                                            
Piatok:                                                   

Sobota: