Birmovanie 2023

Spoveď pred birmovkou PIATOK 20. OKTÓBRA
15:30 1. – 5. SKUPINA
16:00 6. – 9. SKUPINA
16:30 10. – 13. SKUPINA
17:00 14. – 17. SKUPINA
Rodina príďte na spoveď tiež v PIATOK!! Bude spovedať viac kňazov.

Nácvik na birmovku SOBOTA 21. OKTÓBRA 18:00

BIRMOVKA je naplánovaná na nedeľu 22. októbra 2023 o 10:30. Treba prísť o 10:00, aby si sadli aspoň starší z rodiny.

STRETNUTIA BIRMOVANCOV bývajú v piatky o 19:15 v priestoroch kostola sv. Cyrila a Metoda na Juhu. Na stretnutie sú pozvaní aj rodičia, ako prví vychovávatelia vo viere, a k nim sa prihovorí pozvaný hosť potom, ako idú birmovanci pracovať do skupiniek.

Naplánované sú tieto termíny:
11. NOVEMBRA
25. NOVEMBRA
3. DECEMBRA – pozor SOBOTA! 17:00 – 20:00 v priestoroch bývalej Katolíckej univerzity na Nábreží sv. Jána Pavla II.
13. JANUÁRA 2023
3. FEBRUÁRA 2023
24. FEBRUÁRA 2023
17. MARCA 2023 o 18:30
31. MARCA 2023 o 18:30
14. APRÍLA 2023 o 18:30
28. APRÍLA 2023 o 18:30
19. MÁJA 2023 o 18:30
9. JÚNA 2023 o 18:30
23. JÚNA 2023 o 18:30

22. SEPTEMBRA 2023 o 18:30
29. SEPTEMBRA 2023 o 18:30

14. OKTÓBRA pozor SOBOTA! poobede od 14:00 v kostole na Juhu

BIRMOVNÝ RODIČ
Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 892, 893 a 874) spĺňať tieto podmienky:

  1. Musí zavŕšiť šestnásty rok života.
  2. Musí byť katolík,  pobirmovaný  a  ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu  a  vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  3. Nesmie  byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.
  4. Nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca.

Birmovným rodičom teda nemôže byť:

  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej cirkvi (napr. pravoslávny, evanjelik a.v.)
  • ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ou) neuzavrel (a) sviatostné manželstvo (v katolíckom kostole)
  • ten, kto je rozvedený a nemá od biskupa dovolenie pristupovať k sviatostiam