Prvé sv. prijímanie 2023/2024

V pondelok 2. októbra 2023 bolo I. stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade na Juhu v roku 2023. Tu si môžete vypočuť nahrávku z I. stretnutia.
Ďalšie STRETNUTIE rodičov už aj s deťmi je v NEDEĽU 15. októbra 2023 o 16:00.
Termíny ďalších stretnutí:
NEDEĽA 5. novembra 2023 o 16:00
NEDEĽA 3. decembra 2023 o 16:00
NEDEĽA 14. januára 2024 o 16:00