Sväté omše od 13.9.2021

Okres Poprad je od pondelka 13.9. podľa covid automatu v červenej farbe, preto je v Kostole Cyrila a Metoda na Juhu obmedzený počet ľudí, a to 1 veriaci na 15 m2 .
Na nedeľné sv. omše o 14:3018:30v sobotu večer 17:00 preto bude naďalej možná REZERVÁCIA miesta.
Sv. omša v nedeľu 9:00 a o 11:00 bude iba pre ZAOČKOVANÝCH, tam je počet neobmedzený! Deti do 12 rokov sa počítajú ako plne zaočkovaní. Treba sa pri vchode preukázať covid preukazom (vytlačeným alebo v mobile).
pridané sv. omše: v sobotu ZMENA! podvečer 15:30 pre seniorov, vyššie spomenutá nedeľná 18:30 a v pracovné dni o 12:00 pre seniorov.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Sväté omše od 13.9.2021

VÍTAME PÁPEŽA FRANTIŠKA Duchovná kytica 7. 8. – 15. 9.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na VÍTAME PÁPEŽA FRANTIŠKA Duchovná kytica 7. 8. – 15. 9.

Prvý svetový Deň starých rodičov a seniorov 25.7.2021

  • z podnetu Sv. Otca Františka pri príležitosti zajtrajšieho sviatku sv. Joachima
    a Anny, starých rodičov Pána Ježiša
    , prvýkrát slávime Deň starých rodičov a seniorov. V kostole CaM to bude na sv. omši o 7:00, kde bude aj požehnanie starých rodičov a seniorov.
  • Sv. Otec k tomuto sviatku napísal veľmi oslovujúce posolstvo, dá sa stiahnuť aj z našej webstránky v tomto odkaze. Prosíme vás, aby ste ho doručili alebo aj prečítali starým rodičom, resp. seniorom.  
  • Apoštolská penitenciária vydala dekrét, ktorým sa udeľujú  úplné odpustky pri tejto príležitosti pri zachovaní obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca).  ∙ Seniori môžu získať odpustky, ak sa zúčastnia na niektorej svätej omši  slávenej pri príležitosti tohto Svetového dňa. Ak niektorí seniori nie sú schopní zo zdravotných dôvodov osobne sa zúčastniť na sv. omši, odpustky sa rozširujú aj na tých, ktorí sa  pripoja k sláveniu prostredníctvom televízneho, či rozhlasového prenosu,  alebo aj cez internet. 
  • Odpustky sa udeľujú okrem toho všetkým tým, ktorí vykonajú skutok  milosrdenstva a v tento Svetový deň navštívia starého človeka žijúceho  osamote. ∙ Na miestach, kde je kvôli zabráneniu šírenia nákazy osobná návšteva  vyslovene zakázaná verejnými autoritami, je možné získať odpustky aj  prostredníctvom virtuálneho stretnutia.
Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Prvý svetový Deň starých rodičov a seniorov 25.7.2021

Návšteva Sv. Otca na Slovensku 12. – 15. septembra 2021

Modlime sa za uskutočnenie a požehnanie návštevy Sv. Otca na Slovensku 12. – 15. septembra 2021. Tu v odkaze prinášame Pastiersky list biskupov Slovenska k tejto veľkej udalosti.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Návšteva Sv. Otca na Slovensku 12. – 15. septembra 2021

Levočská púť 2021

Tohto roku je už plánovaná Levočská púť na Mariánskej hore, bude sa ale konať iba v nedeľu 4. júla, resp. v deň sviatku Navštívenia Panny Márie v piatok 2. júla. Tu je program púte a podmienky konania púte.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Levočská púť 2021

Diecézna škola viery – 7. téma: Verím vo vzkriesenie tela a v život večný

V rámci Diecéznej školy viery vám prinášame poslednú – 7. tému: Verím vo vzkriesenie tela a v život večný. V odkaze si môžete prečítať prednášku a pozrieť prezentáciu.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Diecézna škola viery – 7. téma: Verím vo vzkriesenie tela a v život večný

LETNÝ TÁBOR pre deti 5. – 9. júla 2021

Milí rodičia a deti, ako každoročne organizujeme LETNÝ TÁBOR pre deti, a to v týždni
5. – 9. júla 2021 v Oravskom centre mládeže v Ústi nad Priehradou pri Trstenej. Vek detí je od 1. triedy po 7. ročník vrátane. Tu si môžete stiahnuť prihlášku, ktorú vypísanú treba doniesť spolu s platbou do Kostola sv. Cyrila a Metoda v Poprade na Juhu najneskôr do 15. júna. Deti nad desať rokov sa budú musieť preukázať PCR testom. Potrebné PCR testy na letné tábory budú preplácané, nebudú ich musieť hradiť rodičia detí.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na LETNÝ TÁBOR pre deti 5. – 9. júla 2021

List spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia – „Za víťazstvo pravdy a objektivity“

V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka. Prinášame vám list spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia „Za víťazstvo pravdy a objektivity“, ktorý je reakciou na spomínané články.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na List spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia – „Za víťazstvo pravdy a objektivity“

Nedeľná sv. omša 9:00 v TV Poprad – Turíce 23.5.2021 a program Dní Spišského Jeruzalema 28. – 30.5.2021

Sv. omša v túto Turíčnu nedeľu 23.5.2021 o 9.00 hod. v Kostole sv. Cyrila
a Metoda v Poprade na Juhu bude prenášaná cez TV Poprad. Vás, ktorí sa v tomto čase nemôžete dostaviť na sv. omšu z kapacitných dôvodov, pozývame sa takto duchovne spojiť.

Program tohtoročných Dní Spišského Jeruzalema konaných v dňoch 28. – 30.5.2021 tradične v Spišskom Podhradí nájdete v tomto odkaze.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Nedeľná sv. omša 9:00 v TV Poprad – Turíce 23.5.2021 a program Dní Spišského Jeruzalema 28. – 30.5.2021

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY 2021

Tohto roku s témou „OTEC NA BLÍZKU“. Je vyhlásená aj umelecká súťaž k tomuto dňu, viac v tomto odkaze.

Dávame do pozornosti Deň rodiny z Košíc pre celé Slovensko 16. mája v TV Lux10:00 sv. omša a 14:00 moderovaný program.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY 2021