Návšteva Sv. Otca na Slovensku 12. – 15. septembra 2021

Modlime sa za uskutočnenie a požehnanie návštevy Sv. Otca na Slovensku 12. – 15. septembra 2021. Tu v odkaze prinášame Pastiersky list biskupov Slovenska k tejto veľkej udalosti.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Návšteva Sv. Otca na Slovensku 12. – 15. septembra 2021

Levočská púť 2021

Tohto roku je už plánovaná Levočská púť na Mariánskej hore, bude sa ale konať iba v nedeľu 4. júla, resp. v deň sviatku Navštívenia Panny Márie v piatok 2. júla. Tu je program púte a podmienky konania púte.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Levočská púť 2021

Diecézna škola viery – 7. téma: Verím vo vzkriesenie tela a v život večný

V rámci Diecéznej školy viery vám prinášame poslednú – 7. tému: Verím vo vzkriesenie tela a v život večný. V odkaze si môžete prečítať prednášku a pozrieť prezentáciu.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Diecézna škola viery – 7. téma: Verím vo vzkriesenie tela a v život večný

LETNÝ TÁBOR pre deti 5. – 9. júla 2021

Milí rodičia a deti, ako každoročne organizujeme LETNÝ TÁBOR pre deti, a to v týždni
5. – 9. júla 2021 v Oravskom centre mládeže v Ústi nad Priehradou pri Trstenej. Vek detí je od 1. triedy po 7. ročník vrátane. Tu si môžete stiahnuť prihlášku, ktorú vypísanú treba doniesť spolu s platbou do Kostola sv. Cyrila a Metoda v Poprade na Juhu najneskôr do 15. júna. Deti nad desať rokov sa budú musieť preukázať PCR testom. Potrebné PCR testy na letné tábory budú preplácané, nebudú ich musieť hradiť rodičia detí.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na LETNÝ TÁBOR pre deti 5. – 9. júla 2021

List spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia – „Za víťazstvo pravdy a objektivity“

V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka. Prinášame vám list spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia „Za víťazstvo pravdy a objektivity“, ktorý je reakciou na spomínané články.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na List spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia – „Za víťazstvo pravdy a objektivity“

Nedeľná sv. omša 9:00 v TV Poprad – Turíce 23.5.2021 a program Dní Spišského Jeruzalema 28. – 30.5.2021

Sv. omša v túto Turíčnu nedeľu 23.5.2021 o 9.00 hod. v Kostole sv. Cyrila
a Metoda v Poprade na Juhu bude prenášaná cez TV Poprad. Vás, ktorí sa v tomto čase nemôžete dostaviť na sv. omšu z kapacitných dôvodov, pozývame sa takto duchovne spojiť.

Program tohtoročných Dní Spišského Jeruzalema konaných v dňoch 28. – 30.5.2021 tradične v Spišskom Podhradí nájdete v tomto odkaze.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Nedeľná sv. omša 9:00 v TV Poprad – Turíce 23.5.2021 a program Dní Spišského Jeruzalema 28. – 30.5.2021

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY 2021

Tohto roku s témou „OTEC NA BLÍZKU“. Je vyhlásená aj umelecká súťaž k tomuto dňu, viac v tomto odkaze.

Dávame do pozornosti Deň rodiny z Košíc pre celé Slovensko 16. mája v TV Lux10:00 sv. omša a 14:00 moderovaný program.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY 2021

Ak ste sa s deťmi nedostali do kostola na sv. omšu 11:00 s príhovorom pre DETI, kázeň bude streamovaná na facebookovej stránke @rkcpopradjuh a ostane v jej archíve.

Tu je text listu rektora seminára na Spišskej Kapitule k sviatku Dobrého pastiera.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na

Verejné bohoslužby od pondelka 19.4.2021

V odkaze nájdete rozpis sv. omší počas týždňa. V kostole môže byť maximálny počet veriacich s prepočtom 1 osoba na 15 m2, rešpektujte preto službu vo vchode.

Aby ste sa s rodinami dostali do kostola a nestálo sa vonku, znovu bude možnosť rezervácie účasti  na nedeľných sv. omšiach (okrem omší vyhradených pre seniorov) a o 17:00 v sobotu, a to ¾ miest a na večernej sv. omši 18:30 v pracovné dni 1/2 miest. Je možné vytvoriť jednu rezerváciu pre celú rodinu. Deti do 9 rokov (vrátane) v sprievode rodiča sa do celkového počtu osôb nezapočítavajú.

Účasť na týchto omšiach v nedele a prikázané sviatky bude možné rezervovať od 9:00 v predchádzajúci deň, v ostatných prípadoch najskôr 24 hodín a (vo všetkých prípadoch) najneskôr 30 minút pred začiatkom vybranej svätej omše. Predtým sa treba zaregistrovať, ale iba novým užívateľom.
Tu je odkaz na rezervácie. S rezerváciou sa vchádza cez bočný bezbariérový vchod najneskôr 10 min. pred začiatkom sv. omše. Pred vstupom do kostola je potrebné preukázať sa QR kódom, ktorý Vám bude zaslaný e-mailom s potvrdením rezervácie!

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Verejné bohoslužby od pondelka 19.4.2021

Ďakujeme Vám, ktorí ste v poslednom období finančne podporili činnosť našej farnosti. Nakoľko stále nie je dovolená plná účasť vás veriacich na sv. omšiach, budeme vďační všetkým, ktorí tak urobíte vkladom na účet SK22 0200 0000 0039 8547 3956 alebo použijete tento QR kód

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na