Kňazi vo farnosti

Mgr. Jozef Benko, farár

Mgr. Milan Lupták, kaplán

Mgr. Bystrík Dubovecký, výpomocný duchovný a školský kaplán