ROK SV. JOZEFA (8.12.2020 – 8.12.2021)

Prežívame Rok svätého Jozefa, preto v nedeľu okolo 19. v mesiaci je príhovor o ňom. Tu sa nachádza odkaz na list Sv. Otca Františka Patris corde, ktorým vyhlásil tento rok
a tu odkaz na podcast rozhovory o sv. Jozefovi s ThLic. Róbertom Neupauerom, zodpovedným za pastoráciu rodín v našej spišskej diecéze.

Marcová pobožnosť k sv. Jozefovi s nahrávkami zamyslení na jednotlivé dni.

ODPUSTKY udelené k Roku sv. Jozefa sú v dekréte v tomto odkaze.