https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/e149637cebc886acd265c9a588030b32/200000125-5895a5895c/0001%20%281%29.jpg?ph=c83be5686d
Rodinná láska: povolanie
a cesta svätosti

X. Svetové stretnutie rodín (22. – 25. júna 2022) bude tohto roku v „multicentrickej“ forme. Stretnutia v Ríme sa zúčastní 2000 delegátov z celého sveta, ale všetky rodiny sú pozvané k sláveniu udalosti so svojimi biskupmi a kňazmi na diecéznej a farskej úrovni.
V našej Spišskej diecéze sa táto udalosť uskutoční počas púte na Mariánskej hore
(26. júna – 3. júla 2022).

    • Titulky pre videá z Rímskej diecézy – je možné ich vo videu preložiť: vo videu vpravo dole „Nastavenia“/“Titulky“/“Automaticky preložiť“/“Slovenčina“

Modlitba za X. svetové stretnutie rodín
Nebeský Otče, stojíme tu pred Tebou,
aby sme ťa chválili a ďakovali ti za veľký dar rodiny.  
Prosíme ťa za rodiny posvätené sviatosťou manželstva.
Nech každý deň nanovo objavujú milosti, ktoré prijali
a nech ako malé domáce cirkvi dokážu svedčiť
o Tvojej prítomnosti a láske, ktorou Kristus miluje Cirkev.  
Prosíme Ťa za všetky rodiny, ktoré čelia ťažkostiam
a utrpeniu kvôli chorobe alebo okolnostiam, ktoré len Ty poznáš.
Buď im oporou a daj im spoznať cestu posväcovania,
na ktorú ich voláš, aby tak mohli zakúsiť tvoje nekonečné milosrdenstvo
a nachádzali nové spôsoby ako rásť v láske.  
Prosíme Ťa za deti a mládež. Nech sa stretnú s Tebou
a radostne odpovedia na povolanie, ktoré pre nich pripravuješ.
Prosíme za ich rodičov a starých rodičov.
Nech si uvedomia, že sú znamením Božieho otcovstva a materstva,
keď sa starajú o deti, ktorých telo a dušu im zveruješ,
ako aj cez skúsenosť bratstva, ktorú môže rodina poskytnúť tomuto svetu.  
Pane, daj, aby každá rodina mohla prežívať
svoje osobitné povolanie k svätosti v Cirkvi
ako volanie zapojiť sa do evanjelizácie,
v službe života a pokoja, v spoločenstve s kňazmi a každým životným stavom.
Požehnaj Svetové stretnutie rodín v Ríme. Amen.