Františkova ekonomika 6. októbra 2023 o 16:00

V piatok 6. októbra 2023 adresuje Svätý Otec nové posolstvo všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete.

Už po štvrtý rok sa mladí ekonómovia, iniciátori zmien a podnikatelia stretnú na výročnom podujatí Františkovej ekonomiky, ktoré sa bude konať v Assisi. Tohtoročné stretnutie dostalo názov 25. hodina. 

Pripojiť sa môže každý – v piatok 6. októbra 2023 o 16.00 hod. prostredníctvom live streamu na youtube kanáli portálu Nové mesto: nm.sk.

Viac informácií v súvislostiach Františkovej ekonomiky a štvrtého celosvetového online stretnutia.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Františkova ekonomika 6. októbra 2023 o 16:00

Vysviacka nového diecézneho biskupa

 Biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Vysviacka nového diecézneho biskupa

Univerzita ponúka

Pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie, ponúka KU v Ružomberku vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie):

  • Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
    • Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
    • Dejiny umenia (Ružomberok),
    • Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
  • Filozoficko-teologické základy (Košice).

Písomné prihlášky treba zaslať do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV Ružomberok (Hrabovská cesta 1A) a do 30.9.2023 na adresu: Teologická fakulta, Košice (Hlavná 89). Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky dvakrát mesačne.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Univerzita ponúka

Oznam pre snúbencov, ktorí chodia na večerné piatkové náuky: Vymenili sa témy – 4.8. bude o výchove a 11.8. o manželskej etike!

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam pre snúbencov, ktorí chodia na večerné piatkové náuky: Vymenili sa témy – 4.8. bude o výchove a 11.8. o manželskej etike!

NEDEĽA 23. júla 2023

Tu sú podnety na zapojenie sa detí.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na NEDEĽA 23. júla 2023

25. výročie posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda na Juhu

V pondelok 26. júna sme pri sv. omši ďakovali Nebeskému Otcovi za dar nášho chrámu pri príležitosti 25 rokov od jeho posviacky. Sv. omšu slávili viacerí kňazi spolu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ, košickým eparchom. Kostol stavali v rokoch 1993 – 1998. Tu sú fotografie zo slávnosti.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 25. výročie posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda na Juhu

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na

Veľkonočné sviatky 2023 Poprad – Juh

Prajeme a vyprosujeme vám, našim farníkom i návštevníkom stránky, milosť obnovenej viery a dôvery v Krista, ktorého smrť a víťazne zmŕtvychvstanie slávime.

2.4.2023 Palmová (Kvetná) nedeľa: 7:00, 9:00, 11:00, 15:00 (omše)
– 16:00 – hraná krížová cesta

6.4.2023   Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok) – 18:00 (omša)

7.4.2023   Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) – 15:00 (obrady)
– 20:00 – krížová cesta

8.4.2023   Svätá sobota (Biela sobota) – 19:30 (obrady a omša)

9.4.2023   Veľkon. nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania: 7:00, 9:00, 11:00, 15:00 (omše)

10.4 2023  Pondelok vo Veľkonočnej oktáve: 7:00, 9:00, 11:00 (omše)

Kostol sv. Heleny – Kvetnica
7.4.2023   Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) – 9:00 – krížová cesta lesom

9.4.2023 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – 10:00 (omša)

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Veľkonočné sviatky 2023 Poprad – Juh

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na