Od štvrtka 23.12. sa navyšuje počet ľudí aj v kostoloch (1 osoba na 15 m2), stále ale iba OP (už aj ľudia s kontraindikáciou očkovania). Deti do 12 r. sa počítajú za očkované.

Prajeme Vám, našim farníkom i návštevníkom stránky, pokojný zvyšok Adventu a Božou milosťou a pokojom naplnené Vianočné sviatky. Pripájame liturgiu Štedrej večere.
Vaši duchovní otcovia

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.