Veľkonočné sviatky 2023 Poprad – Juh

Prajeme a vyprosujeme vám, našim farníkom i návštevníkom stránky, milosť obnovenej viery a dôvery v Krista, ktorého smrť a víťazne zmŕtvychvstanie slávime.

2.4.2023 Palmová (Kvetná) nedeľa: 7:00, 9:00, 11:00, 15:00 (omše)
– 16:00 – hraná krížová cesta

6.4.2023   Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok) – 18:00 (omša)

7.4.2023   Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) – 15:00 (obrady)
– 20:00 – krížová cesta

8.4.2023   Svätá sobota (Biela sobota) – 19:30 (obrady a omša)

9.4.2023   Veľkon. nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania: 7:00, 9:00, 11:00, 15:00 (omše)

10.4 2023  Pondelok vo Veľkonočnej oktáve: 7:00, 9:00, 11:00 (omše)

Kostol sv. Heleny – Kvetnica
7.4.2023   Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) – 9:00 – krížová cesta lesom

9.4.2023 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – 10:00 (omša)

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.