Univerzita ponúka

Pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie, ponúka KU v Ružomberku vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie):

  • Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
    • Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
    • Dejiny umenia (Ružomberok),
    • Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
  • Filozoficko-teologické základy (Košice).

Písomné prihlášky treba zaslať do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV Ružomberok (Hrabovská cesta 1A) a do 30.9.2023 na adresu: Teologická fakulta, Košice (Hlavná 89). Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky dvakrát mesačne.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.