Liturgia domácej cirkvi v Advente

V rámci putovania „Ježišovou cestou do Emauz“ (čo je pozvanie pre nás všetkých, teda celé pre diecézne spoločenstvo, zvlášť pre rodiny) počas nového liturgického roka vám ponúkame Liturgiu domácej cirkvi ku jednotlivým sviecam adventného venca zakončenú piatou sviecou, zapálenou na sviatok Sv. rodiny. Materiál (klasická verzia, aj verzia pre dyslektikov) sa dá stiahnuť v odkaze https://kapitula.sk/na-stiahnutie/.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.