Diecézna škola viery – 5. téma: Duch Svätý

Vrámci 3. ročníka DŠV Vám prinášame prezentáciu a text k 5. téme: O Duchu Svätom.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.