2%

Aj v tomto roku vás povzbudzujeme venovať 2% z už zaplatenej dane niektorej cirkevnej inštitúcii. V odkaze sú formuláre na niektoré z našej diecézy. Ak nevenujeme adresne, sú tieto peniaze prerozdelené pre všetkých žiadateľov, aj s nemorálnymi cieľmi.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.