Verejné bohoslužby od pondelka 19.4.2021

V odkaze nájdete rozpis sv. omší počas týždňa. V kostole môže byť maximálny počet veriacich s prepočtom 1 osoba na 15 m2, rešpektujte preto službu vo vchode.

Aby ste sa s rodinami dostali do kostola a nestálo sa vonku, znovu bude možnosť rezervácie účasti  na nedeľných sv. omšiach (okrem omší vyhradených pre seniorov) a o 17:00 v sobotu, a to ¾ miest a na večernej sv. omši 18:30 v pracovné dni 1/2 miest. Je možné vytvoriť jednu rezerváciu pre celú rodinu. Deti do 9 rokov (vrátane) v sprievode rodiča sa do celkového počtu osôb nezapočítavajú.

Účasť na týchto omšiach v nedele a prikázané sviatky bude možné rezervovať od 9:00 v predchádzajúci deň, v ostatných prípadoch najskôr 24 hodín a (vo všetkých prípadoch) najneskôr 30 minút pred začiatkom vybranej svätej omše. Predtým sa treba zaregistrovať, ale iba novým užívateľom.
Tu je odkaz na rezervácie. S rezerváciou sa vchádza cez bočný bezbariérový vchod najneskôr 10 min. pred začiatkom sv. omše. Pred vstupom do kostola je potrebné preukázať sa QR kódom, ktorý Vám bude zaslaný e-mailom s potvrdením rezervácie!

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.