Ďakujeme Vám, ktorí ste v poslednom období finančne podporili činnosť našej farnosti. Nakoľko stále nie je dovolená plná účasť vás veriacich na sv. omšiach, budeme vďační všetkým, ktorí tak urobíte vkladom na účet SK22 0200 0000 0039 8547 3956 alebo použijete tento QR kód

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.