Deň starých rodičov a seniorov – nedeľa 24.7.2022

Z podnetu Sv. Otca Františka a z príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Joachima a Anny, starých rodičov Pána Ježiša, druhýkrát slávime Deň starých rodičov
a seniorov
. Tentokrát s mottom: Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie. Na omši o 7:00 a na Kvetnici o 10:00 bude požehnanie starých rodičov a seniorov.

Sv. Otec k tomuto sviatku napísal posolstvo. Prosíme vás, aby ste ho doručili alebo aj prečítali starým rodičom, resp. seniorom.

V tento deň je možné na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie získať úplné odpustky.
Ako sa uvádza v dekréte: „Tieto odpustky možno tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam
v očistci.“ Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sviatostná spoveď, eucharistické
prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca. Odpustky môžu získať:

  • starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa;
  • veriaci, ktorí „osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier…“
  • „chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu …. ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu…“
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.