Birmovanie

Na leto sú pripravené AKCIE PRE BIRMOVANCOV, prihlasujú sa u animátorov. Tu je prehľad akcií.

BIRMOVNÝ RODIČ
Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 892, 893 a 874) spĺňať tieto podmienky:

  1. Musí zavŕšiť šestnásty rok života.
  2. Musí byť katolík,  pobirmovaný  a  ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu  a  vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  3. Nesmie  byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.
  4. Nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca.

Birmovným rodičom teda nemôže byť:

  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej cirkvi (napr. pravoslávny, evanjelik a.v.)
  • ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ou) neuzavrel (a) sviatostné manželstvo (v katolíckom kostole)
  • ten, kto je rozvedený a nemá od biskupa dovolenie pristupovať k sviatostiam

BIRMOVKA je naplánovaná na 22. októbra 2023 (nedeľa), čas nám upresnia z biskupského úradu. Mesiac predtým bude ešte organizačné STRETNUTIE RODIČOV.

STRETNUTIA BIRMOVANCOV bývajú v piatky o 19:15 v priestoroch kostola sv. Cyrila a Metoda na Juhu. Na stretnutie sú pozvaní aj rodičia, ako prví vychovávatelia vo viere, a k nim sa prihovorí pozvaný hosť potom, ako idú birmovanci pracovať do skupiniek.

Naplánované sú tieto termíny:

11. NOVEMBRA
25. NOVEMBRA
3. DECEMBRA – pozor SOBOTA! 17:00 – 20:00 v priestoroch bývalej Katolíckej univerzity na Nábreží sv. Jána Pavla II.
13. JANUÁRA 2023
3. FEBRUÁRA 2023
24. FEBRUÁRA 2023

17. MARCA 2023 o 18:30
31. MARCA 2023 o 18:30

14. APRÍLA 2023 o 18:30
28. APRÍLA 2023 o 18:30

19. MÁJA 2023 o 18:30

9. JÚNA 2023 o 18:30
23. JÚNA 2023 o 18:30

22. SEPTEMBRA 2023 o 18:30
29. SEPTEMBRA 2023 o 18:30