Birmovanie

Vysluhovanie sviatosti birmovania býva na prelome mája a júna. Príprava sa začína na začiatku školského roka. Najmladší vek sú deviataci na základných školách z našej farnosti Poprad – Juh. Katechéti im ponúknu prihlášku na prípravu na birmovanie. Kto navštevuje  základnú školu mimo Popradu, požiada si o prihlášku v kancelárii v CENTRE FARNOSTI.