Prvé sv. prijímanie 2023/2024

V pondelok 2. októbra 2023 bolo I. stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade na Juhu v roku 2023. Tu si môžete vypočuť nahrávku z I. stretnutia.
Ďalšie STRETNUTIE rodičov už aj s deťmi je v NEDEĽU 15. októbra 2023 o 16:00.

Termíny ďalších stretnutí:
NEDEĽA 5. novembra 2023 o 16:00
NEDEĽA 3. decembra 2023 o 16:00
NEDEĽA 14. januára 2024 o 16:00
NEDEĽA 18. februára 2024 o 16:00

NEDEĽA 17. marca POZOR! o 14:00krížová cesta – modlia sa prvoprijímajúci

ROZDELENIE ŠKÔL NA 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE

SOBOTA 18.5.2024
10:00 – Tajovského a D. Tatarku na ul. Mládeže

NEDEĽA 19.5.2024
9:00 – Jarná a Letná
11:00 – Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dostojevkého a ostatné školy