Prvé sv. prijímanie

V pondelok 10. októbra 2022 bolo I. stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade na Juhu v roku 2023. Tu si môžete vypočuť nahrávku z I. stretnutia.
Ďalšie STRETNUTIE rodičov už aj s deťmi je v NEDEĽU 13. novembra 2022 o 16:00.
Termíny ďalších stretnutí:
NEDEĽA 11. decembra 2022 o 16:00
NEDEĽA 15. januára 2023 o 16:00
NEDEĽA 26. februára 2023 o 16:00

NEDEĽA 19. marca 2023 o 16:00 – krížová cesta v kostole – modlia sa prvoprijímajúce deti

Pondelok 17. apríla 2023 o 19:15 – organizačné stretnutie ohľadom slávnosti 1. sv. prijímania (13. mája SOBOTA 9:00 – školy Letná a Jarná;
14. mája NEDEĽA 9:00 – školy Dostojevského a Dominika Tatarku
11:00 – školy Spojená sv. Jána Pavla II. a Tajovského)