Kontakt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad – Juh

Námestie sv. Cyrila a sv. Metoda 4388/59
058 01 Poprad

tel.: 0950/277 199

e-mail: farnost@rkcpopradjuh.sk alebo rkcpopradjuh@gmail.com

facebook:  www.facebook.com/rkcpopradjuh

web: www.rkcpopradjuh.sk

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Poprad
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad – Juh
Číslo účtu IBAN: SK22 0200 0000 0039 8547 3956

Dary na stavbu novej fary a opravy kostola
Číslo účtu IBAN:
SK90 0200 0000 0041 1263 2457

Názov právneho subjektu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad – Juh

Sídlo právneho subjektu:
                                   Námestie sv. Cyrila a sv. Metoda 4388/59, 058 01 Poprad

IČO: 51 844 532

DIČ: 2120800143

Právna forma: Právnická osoba – Cirkevná organizácia (721)

SK NACE: 94.91.0 Činnosti cirkevných organizácií

Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, cirkevný odbor

Register: Štatistický úrad SR, register organizácií
                  https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii