Kresťanský pohreb

Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode s pohrebnými službami aspoň deň pred termínom v kancelárii CENTRA FARNOSTI, ktorá sa nachádza v miestnosti, do ktorej sa prichádza po bezbariérovom prístupe cez bočný vchod do kostola sv. Cyrila a Metoda (z južnej strany) a doniesť list o obhliadke mŕtveho.