Kňazi vo farnosti

Mgr. Jozef Benko, farár

Mgr. Andrej Adamčák, kaplán

Mgr. Marek Wolanszký, výpomocný duchovný a školský kaplán