Sv. omše a spoveď

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh

Pondelok    6.45                               18.30
Utorok      6.45                               18.30
Streda    6.45                               18.30
Štvrtok    6.45                               18.30
Piatok      6.45                               18.30
Sobota     7.00                               17.00       
Nedeľa
  7.00            9.00          11.00 – PRE DETI                       15.00                    

Kvetnica

Nedeľa    10.00  

Pravidelné spovedanie

Pondelok:                   6:15 – 6:40                       17:30 – 18:15
Utorok:                       6:15 – 6:40                       17:30 – 18:15      
Streda:                        6:15 – 6:40                       17:30 – 18:15
Štvrtok:                      6:15 – 6:40                       17:30 – 18:15 
Piatok:                        6:15 – 6:40                       17:30 – 18:15    

Sobota:                       6:30 – 6:55