Sv. omše a spoveď

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh

Pondelok    6.45                  18.30
Utorok      6.45                  18.30
Streda    6.45                  18.30
Štvrtok    6.45                  18.30
Piatok      6.45                  18.30
Sobota     7.00                  17.00       
Nedeľa
7.00-seniori       9.00     11.00-PRE DETI     
       14.30   

Kvetnica

Nedeľa 10.00  

Pravidelné spovedanie

Pondelok:   6.15 – 6.40               17.00 – 18.00
Utorok:        6.15 – 6.40               17.00 – 18.00
Streda:         6.15 – 6.40               17.00 – 18.00
Štvrtok:       6.15 – 6.40               17.00 – 18.00         
Piatok:         6.15 – 6.40               17.00 – 18.00

Sobota:       6.30 -6.55