Sv. omše a spoveď

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh

Pondelok    6.45                               18.30
Utorok      6.45                               18.30
Streda    6.45                               18.30
Štvrtok    6.45                               18.30
Piatok      6.45                               18.30
Sobota     7.00                               17.00       
Nedeľa
  7.00            9.00          11.00 – PRE DETI                       15.00                    

Kvetnica

Nedeľa    10.00  

Pravidelné spovedanie

Pondelok:       6:15 – 6:40           17:30 – 18:15
Utorok:           6:15 – 6:40           17:30 – 18:15                 
Streda:            6:15 – 6:40           17:30 – 18:15         
Štvrtok:          6:15 – 6:40           17:30 – 18:15                                  
Piatok:            6:15 – 6:40           17:30 – 18:15                                     

Sobota:           6:30 – 6:55