Kalendár akcií

MÁJ 2021

Stretnutie rodičov birmovancov STREDA 26.5.2021 o 19:30

JÚN  2 0 2 1

Birmovka

Nedeľa 6.6.2021 (presné časy sv. omší podľa epidemiologickej situácie oznámime najskôr 26.5.2021 na stretnutí rodičov)


Slávnosť 1. sv. prijímania

  • sobota 12.6.2021 školy: Tatarku, Dostojevského a Tajovského (presné časy sv. omší podľa epidemiologickej situácie budú oznámené najskôr 2.6.2021)
  • nedeľa 13.6.2021 školy: Jarná, Letná a Spojená škola sv. Jána Pavla II.
    (presné časy sv. omší podľa epidemiologickej situácie budú oznámené najskôr 2.6.2021)