Všetkým veriacim našej farnosti i návštevníkom stránky prajeme a vyprosujeme pokojné
a Božím požehnaním naplnené Vianoce 2018

duchovní otcovia farnosti Poprad – Juh

(pod obrázkom je program požehnania domov)

Požehnanie domov

Na požehnanie domov pôjdeme v SOBOTU 29.12.
od 9.00 po uliciach:

Moyzesova, Pavlovova, Tomášikova, Ludvíka Svobodu, Ústecko – Orlická, Mládeže, Bajkalská, Dostojevského, Slnečná

a v SOBOTU 5.1.2019 od 9.00 po ostatných uliciach na „starom Juhu“
a na „Leopoldove“.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.