TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

Pozývame k modlitbe za jednotu kresťanov aj pomocou spoločných textov:

https://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2019.pdf

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.