On vstal z mŕtvych a my s Ním

         Našim veriacim i návštevníkom našej stránky prajeme a vyprosujeme Božou milosťou a našou vďačnosťou naplnené Veľkonočné trojdnie

duchovní otcovia

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.