Požehnanie domov vo vianočnom období

Na Novom Juhu (Leopoldov) v sobotu 28. decembra 2019 od 9.00 hod.
a na Starom Juhu v sobotu 4. januára 2020 od 9.00 hod.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.