Prvé sv. prijímanie 2020

Sobota         16.5.2020     10:00    1. sv. prijímanie – školy: Tajovského a Letná

Nedeľa        17.5.2020       9:00     1. sv. prijímanie – školy: Mládeže a Jarná

                                                11:00    1. sv. prijímanie – školy: Dostojevského, Spojená škola sv. Jána Pavla II. a iné

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.