Veľkonočné prianie

Prajeme a vyprosujeme vám, našim farníkom i návštevníkom stránky, požehnanú
a pokojnú Veľkú noc prežiarenú svetlom, pokojom a nádejou Zmŕtvychvstalého Pána.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.