Diecézna škola viery – marec 2020

Katechézu k 7. a 10. Božiemu prikázaniu vo forme videa nájdete tu.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.