Pozastavenie verejných bohoslužieb od 1.1.2021 a ponuka domácej liturgie na nedeľu 3. januára

Ako 31.12.2020 zverejnila Vláda SR, kvôli kritickej epidemiologickej situácii sú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb od 1.1.2021. Od nedele 3.1.2021 chceme znovu streamovať sv. omšu v nedeľu 9:00 a v utorok, štvrtok 19:30 a v stredu na Tri krále 9:00 na kanáli https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw a na facebookovej stránke @rkcpopradjuh .
A tu je odkaz na text na domácu liturgiu na nedeľu 3. januára.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.