Ďakujeme Vám, ktorí ste doteraz finančne podporili činnosť našej farnosti. Nakoľko tieto nedele nie je zvonček, budeme vďační všetkým, ktorí tak urobíte vkladom na účet
SK22 0200 0000 0039 8547 3956 alebo použijete tento QR kód

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.