Individuálna návšteva kostola

Odvolávajúc sa na článok na TK KBS bude na Bielu sobotu možnosť individuálnej návštevy kostola sv. Cyrila a Metoda v Poprade na Juhu v čase od 10:00 do 14:30 (na 10 min.). Aby sme zachovali obmedzený počet ľudí
v kostole (6 osôb) a nezhromažďovali ste sa pred kostolom, treba sa dohodnúť na konkrétnom sobotňajšom čase už v piatok od 9:00 do 10:30 na telefónnom čísle 0950 277 199. Do kostola nesmie prísť osoba, ktorá

  • má príznaky akútnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, iné),
  • bola v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou (v období kratšom ako 14 dní),
  • jej bola nariadená samoizolácia príslušným všeobecným lekárom alebo hygienikom RÚVZ a ešte pretrváva,
  • jej bola nariadená karanténa príslušným všeobecným lekárom a ešte pretrváva,
  • je liečená alebo v izolácii pre COVID-19 v domácnosti alebo z dôvodu izolácie pre príchod inej osoby zo zahraničia v priebehu posledných 14 dní.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.