Prvý svetový Deň starých rodičov a seniorov 25.7.2021

  • z podnetu Sv. Otca Františka pri príležitosti zajtrajšieho sviatku sv. Joachima
    a Anny, starých rodičov Pána Ježiša
    , prvýkrát slávime Deň starých rodičov a seniorov. V kostole CaM to bude na sv. omši o 7:00, kde bude aj požehnanie starých rodičov a seniorov.
  • Sv. Otec k tomuto sviatku napísal veľmi oslovujúce posolstvo, dá sa stiahnuť aj z našej webstránky v tomto odkaze. Prosíme vás, aby ste ho doručili alebo aj prečítali starým rodičom, resp. seniorom.  
  • Apoštolská penitenciária vydala dekrét, ktorým sa udeľujú  úplné odpustky pri tejto príležitosti pri zachovaní obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca).  ∙ Seniori môžu získať odpustky, ak sa zúčastnia na niektorej svätej omši  slávenej pri príležitosti tohto Svetového dňa. Ak niektorí seniori nie sú schopní zo zdravotných dôvodov osobne sa zúčastniť na sv. omši, odpustky sa rozširujú aj na tých, ktorí sa  pripoja k sláveniu prostredníctvom televízneho, či rozhlasového prenosu,  alebo aj cez internet. 
  • Odpustky sa udeľujú okrem toho všetkým tým, ktorí vykonajú skutok  milosrdenstva a v tento Svetový deň navštívia starého človeka žijúceho  osamote. ∙ Na miestach, kde je kvôli zabráneniu šírenia nákazy osobná návšteva  vyslovene zakázaná verejnými autoritami, je možné získať odpustky aj  prostredníctvom virtuálneho stretnutia.
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.