Všetkých svätých a Dušičky – ODPUSTKY

Aktuálne informácie a zmeny nájdete na odkaze Aktuálne oznamy.

  1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra.
  2. Je ešte výnimočná možnosť: kto v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Tieto odpustky môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.