Prajeme a vyprosujeme Vám, naši farníci, od Zmŕtvychvstalého Krista pokoj a silnú vieru, ktoré sú v tejto dobe tak potrebné.
Vaši kňazi

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.