Z tohoto dôvodu sa na čas pozastavujú všetky pastoračné aktivity ako sú stretnutia v pastoračných priestoroch, verejné adorácie, spoločné modlitby a podobne.

Úmysly svätých omší budú súkromne odslúžené kňazom tak ako boli dohodnuté.

V prípade pohrebu, potreby zaopatriť chorého, ako aj o všetkých záležitostiach v kancelárii nás kontaktujte na tel. čísle: 0950 277 199.

Prosíme Vás, aby ste sa spojili s nami v modlitbe a využívali všetky dostupné prostriedky na sledovanie svätej omše (televízia, internet), kde môžeme prijať aspoň duchovné sväté prijímanie. Postupne Vás budeme informovať o prípadných zmenách. Prosíme o modlitbu za všetkých chorých, za zdravotníkov i za seba navzájom. Aj my kňazi ostávame s Vami v modlitbách.

https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200310023

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.