Drahí bratia a sestry, rodiny, mladí a deti!

  1. Verejné bohoslužby sú zrušené do odvolania! Od fyzickej účasti na nedeľnej sv.omši ste dišpenzovaní diecéznym biskupom uvedenom období – od 10. marca 2020 do ODVOLANIA.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

2. V súlade s odporúčaním KBS z 10.3.2020 „tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené“, bude Kostol sv. Cyrila a Metoda otvorený na súkromnú modlitbu od PONDELKA DO SOBOTY v čase od 13.00 do 15.30! Prosíme zachovávajte platné hygienické predpisy (rúško, rozostupy v sedení, prichádzajte po jednom, použite dezinfekciu na ruky) a nenoste si knižky, ružence (ťažko sa dezinfikujú).

3. Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.
Pozývame Vás pridať sa denne k modlitbe posvätného ruženca o 20.00 hod. (napríklad cez živé vysielanie cez YouTube z kostola sv. Egídia v Poprade alebo
z Baziliky v Šaštíne).
„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Aj takto chceme byť s Vami spojení v modlitbe. Obetujeme ju za Vaše rodiny i za všetkých chorých, zomierajúcich i zomrelých, lekárov a zdravotníkov. Vaši kňazi

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.